УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Управа

Председник Удружења

Љубивоје Славковић,

тел: +381 63 310 968

е-маил: ljubaslavkovic25@gmail.com

Заменик председника Удружења

Проф. др Мирослав Лазић

тел: +381 64 610 2285

е-маил: lazic@prafak.ni.ac.rs

Председник Управног одбора Удружења

Дракча Илић,

тел: +381 63 417 725

е-маил: drakcailic@hotmail.com

Заменик председника Управног одбора Удружења

Радомир Јоцић,

тел: +381 64 123 1398

е-маил: jocicradomir5@gmail.com