УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Управа

Председник Удружења

Зоран Павловић,

тел: 

е-маил: 

Заменик председника Удружења

Проф. др Дарко Димовски

тел: 

е-маил: darko.dimovski@yahoo.com

Председник Управног одбора Удружења

Дракча Илић,

тел: +381 63 417 725

е-маил: drakcailic@hotmail.com

Заменик председника Управног одбора Удружења

Радомир Јоцић,

тел: +381 64 123 1398

е-маил: jocicradomir5@gmail.com