УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Удружење правника Правног факултета у Нишу

 

ОСНИВАЊЕ  УДРУЖЕЊА  ПРАВНИКА  ПРАВНОГ  ФАКУЛТЕТА  У  НИШУ

 Удружење правника Правног факултета у Нишу основано је на Оснивачкој скупштини Удружења одржаној дана 31. 01. 2004. године.  Седницом је руководило радно председништво са председавајућим др Александром Ћирићем. Том приликом  уз учешће 66 чланова донете су:

– одлука о оснивању Удружења правника Правног факултета Универзитета у Нишу;

– одлука о усвајању Стата Удружења правника правног факултета у Нишу;

– узабран је председник уздружења (проф. др Драган Станимировић) и потпредседник (Марина Васић Живковић – судија Окружног суда у Пироту);

– изабрани су Управни одбор и Надзорни одбор удружења.

 Удружење је, по тада важећим прописима, регистровано код Министарства унутрашњих послова (СУП Ниш) под службеном ознаком 06 број 212/11 дана 13.04. 2004. год.

 Након измене прописа Удружење је касније регистровано код Агенције за привредне регистре у Београду.

 Удружење успешно ради више од 15 година.

 

У жељи да обнови, али и одржи везе са свим генерацијама студената , којима је Правни факултет Универзитета у Нишу био матична високошколска установа, 31.01.2004. године основано је Удружење правника Правног факултета Универзитета у Нишу као својеврсно удружење свих оних који су стекли једно од звања на Правном факултету Универзитета у Нишу.

Циљеви Удружења су: унапређење правне мисли и правне делатности, правне културе, развој правног образовања, развој наставног, научног и стручног рада на Факултету, у Удружењу, на Универзитету, у домаћој и међународној заједници са одговарајућим организацијама у земqи и иностарнству.

Поменути циљеви остварују се на следећи начин:

  • Организовањем симпозијума, саветовања и дискусија везаних за правну научну и законодавну делатност;
  • Организовањем правне едукације и повезивање свих правних кадрова из науке, судства, управе и др.;
  • Одржавањем колегијалних и пријатељских веза између бивших студената, наставника Правног факултета у Нишу и других правника у Србији;
  • Организовањем скупова и дружења чланова;
  • По потреби, издавањем пригодних стручних и популарних публикација;
  • Остваривањем и одржавањем континуиране, и вишеструко корисне везе између научне заједнице и ширег пословног окружења;
  • Афирмацијом научно-истраживачког рада алумниста кроз реализацију друштвено корисних пројеката, издавачку делатност и др.;
  • Успостављање сарадње са сличним Алумни асоцијацијама у земљи и региону.