УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ШЕСТА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Шестa седницa Управног одбора Удружења правника Правног факултетa,  Универзитета у Нишу је одржана дана 06. октобра  2022. године, у сали за седнице Правног факултета,  у  Нишу.

На седници су донете следеће одлуке:

  1. Усвојен је Извештај о традиционалним сусретима правника Правног факултета,  Универзитета у Нишу који су одржани од   13- 15. маја  2022.године у Неготину.
  2. Прихваћена је иницијатива за одржавање деценијских сусрета правника Правног факултета, Универзитета у Нишу и формира комисија у саставу:

– Радица Вучковић, председник, -Мирослав Станковић, члан и -Дракча Илић, члан

2.1. Задатак комисије је да до краја новембра 2022.године од Правног факултета прикупи податке о упису студената на факултет и то  за  1962, 1972, 1982, 1992, 2002, 2012. годину  и исте презентира Управном одбору Удружења правника.

3. Донет је закључак да се убрза рад на издавању листа „Правник“ и да се изврши још једном провера достављених текстова и достави и текст о одржаним сусретима правника у Неготину.

4. Извршен је пријем нових чланова у Удружење  правника Правног факултета, Универзитета у Нишу, чије су приступнице потписане закључно са 06.10.2022.године.