УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

СЕДМА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Седма седница Управног одбора Удружења правника Правног факултетa,  Универзитета у Нишу је одржана дана 11. новембра  2022. године, у сали за седнице Правног факултета,  у  Нишу.

На седници су донете следеће одлуке и закључци:

  1. Наставља се рад Комисија формиране на шестој седници Управног одбора од 06. октобра 2022.год. за одржавање деценијских сусрета, а  седницу Управног одбора одржати за петнаест дана.
  2.  Обавестити средства информисања о покренутој иницијативи за одржавање деценијских сусрета.

За сарадњу са средствима информисања задужује се Мирослав Станковић.

3. Врши се допуна Радне групе за израду предлога става Удружења правника о свим актуелним променама  законских прописа,  која је формирана на другој седници Управног одбора од  10. Јуна 2021.  године, те се у тачки два после речи „Андрија Красић, члан“,  додаје: -Љубивоје Славковић, члан

4. Формира се комисија  за успостављање сарадње са Удружењем економиста Економског факултета Универзитета у Нишу и то:

– Проф. др Небојша Раичевић, председник,

– Љубивоје Славковић, члан и

– Дракча Илић, члан

4.1. Задатак комисије из  претходне тачке  ове одлуке је да покрене иницијативу за сарадњу са Удружењем економиста Економског факултета у Нишу , одржи радни  састанак у року од петнаест дана  и поднесе извештај Управном одбору.

5. Организовати предавања и трибине  на Правном факултету, у Нишу о актуелним правним  темама.

За реализацију закључка задужују се Душан Раденковић и Сандра Јовановић.