УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ОСМА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Осма седнице Управног одбора Удружења правника Правног факултета Универзитета у Нушу, одржана је дана 14. децембра 2022. године, у сали за седнице Правног факултета, у Нишу, са почетком у 11,00 часова.

Након усвојеног записника са претходне седнице донете су следеће одлуке и закључци:

Закључак

  1. Прихвата се информација о раду Комисије, формиране на шестој седници Управног одбора од 06. октобра 2022.год. за одржавање деценијских сусрета.
  2. Ступити у контакт са средствима информисања о покренутој иницијативи за одржавање деценијских сусрета, уговорити радни састанак и о темама састанка обавестити чланове Управног одбора у електронском облику.

За сарадњу са средствима информисања задужује се Мирослав Станковић.

Одлука

  1. Задужује се Комисија, формирана на седмој седници Управног одбора Удружења , да настави са радом на успостављању сарадње са Удружењем економиста.
  2. Удружење правника са Правним факултетом Универзитета у Нишу да се укључи у презентацији по средњим школама поштујући већ утврђен план Правног факултета.
  1. Овлашћује се радна група за утврђивање предлога става Удружења правника о свим актуелним променама законских прописа, да се припреми за јавну расправу о предлогу сета законских прописа из области правосуђа, која се организује у Вишем суду, у Нишу, дана 21.12.2022.године

Задужује се Мирослав Станковић да оствари контакт са професорком Иреном Пејић у вези јавне расправе која се организује у Вишем суду у Нишу.