УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ДЕВЕТА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Девета седница Управног одбора Удружења правника Правног факултетa Универзитета у Нушу, је одржана дана 17. јануара 2023. године, у сали за седнице Правног факултета, у Нишу, са почетком у 14,00 часова.

Председник Управног одбора Удружења правника пожелео је члановима Управног одбора Срећну Нову 2023. годину и упознао присутне да је 17. јануара 2023. године на Правном факултету извршено уручење диплома , да су присуствовали и представници Удружења, а поред Декана факултета присутним дипломцима обратио се пригодним речима и председник Удружења Љубивоје Славковић.

Након усвајања записника са претходне седнице на седници су донети следећи закључци и одлуке:

Закључак

  1. Прихвата се иницијатива да Удружење правника Правног факултета, Универзитета у Нишу, као суорганизатор, организује трибину поводом двадесет четири година од НАТО АГРЕСИЈЕ .
  2. На следећој седници Управног одбора формирати комисију за реализацију трибине из тачке 1. овог закључка.

Закључак

1.Прихвата се информација о плану за одржавање деценијских сусрета правника Правног факултета, Универзитета у Нишу, у 2023.години у Књажевцу.

  1. Задужује се Јасна Крстић да за следећу седницу Управног одбора предложи чланове Организационог одбора за одржаванје сусрета из претходне тачке овог закључка, а ради доношења одлуке.

Одлука

  1. Прихвата се иницијатива за организовање ГАЛЕРИЈЕ ДЕКАНА која ће се састојати од изложених слика или фотографија свих досадашњих декана Правног факултета, Универзитета у Нишу.

2. Са иницијативом из тачке један овог закључка у писаном облику упознати Деканат факултета, Савет факултета и Веће факултета.

Закључак

  1. Прихвата се иницијатива за сарадњу са Правно-пословном школом у Нишу , Правног факултета, Универзитета у Нишу и Удружењу правника Правног факултета, Универзитета у Нишу.

2. Формира се Комисија која ће учествовати на радном састанку дана 18. Јануара 2023.године , а ради реализације сарадње из тачке 1. овог закључка у саставу:

-Дракча Илић, председник,

-Ана Ераковић, члан и

-Душан Раденковић члан.

Закључак

  1. Прихвата се иницијатива да се свечана седница Управног одбора одржи у Белој Паланци 28. Јануара 2023.године.
  2. Формира се комисија за организацију одласка у саставу:

-Љубивоје Славковић, председник

-Дракча Илић, члан и

-Душан Раденковић, члан.