УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ЗАПИСНИК СА ЧЕТРНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

У Нишу, дана 14.09.2023. године, одржана је четрнаеста седница управног одбора Удружења правника Правног факултета у Нишу.

Седници је присуствовало 6 чланова управног одбора.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице
  2. Предлог УО за сазивање скупштине Удружења
  3. Формирање радних тела Удружења
  4. Пријем нових чланова

 

  1. Усвојени су записник са претходне седнице.
  2. Након дискусија више чланова донета је одлука да извештај о раду сачине: Р. Јоцић, Д. Илић и Љ. Славковић као и да се председници Скупштине проф. др Невени Петрушић предложи заказивање седнице Скупштине за 29. септембар 2023. године.

3 У вези треће тачке  образложено је да на основу Статута Удружења Управни одбор има могућности да формира одређена тела Удружења. Након тих излагања  и потребе донета је одлука:

  • Формира се радно тело за издавачку делатност, координатор Радомир Јоцић
  • Формира се радно тело за праћење прописа, координатор Мирослав Станковић
  • Формира се радно тело за организацију сусрета правника и друге манифестације, координатор Дракча Илић.

Констатована је и потреба да се у рад ових тела укључе и млађе колеге.

  1. Извршен је пријем нових чланова који су поднели приступницу.