УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ЗАПИСНИК СА ТРИНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

У Нишу, дана 01.06.2023. године, одржана је тринаеста седница управног одбора Удружења правника Правног факултета у Нишу.

Седници је присуствовало 6 чланова управног одбора.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходних седница
  2. Извештај о сусрету правника у Књажевцу
  3. Договор о одржавању Изборне скупштине Удружења
  4. Пријем нових чланова

 

  1. Усвојени су записници са претходних седница.

 

  1. Извештај о сусретима правника у Књажевцу поднела је Јасна Крстић. Између осталог навела је да су се присутни упознали са културом Књажевца, обишли више музеја, цркава и споменика. Дружење је организовано 12. до 14. маја 2023. године. Организован је и пријем код председника Општине Књажевац. На пријему су присуствовали и декан Правног факултета проф. др Небојша Раичевић, проф. др Мирослав Лазић и проф. др Горан Обрадовић. Истог дана посећен је локалитет Равна и винарија Јовић. У вечерњим сатима организовано је дружење у хотелу „Мали предах“. Трећег дана организована је посета цркви у селу Д. Каменица. Било је преко 70 учесника.

Након подношења извештаја у дискусији је учествовало више учесника, који су се захвалили организаторима сусрета. Сусрети су оцењени високом оценом.

Донета је одлука о усвајању извештаја о одржаним сусретима правника одржаним у Књажевцу у периоду 12 до 14. мај 2023. године.

 

3 У вези треће тачке било је речи о организовању годишње скупштине на којој треба изабрати ново руководство за наредни период. После дискусије више учесника закључено је да органима удружења треба укључити млађе колеге који су заинтересовани за рад удружења.

Одлучено је да се Скупштина одржи у септембру месецу.

 

  1. Извршен је пријем нових чланова који су поднели приступницу.