УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА 14.05.2021. ГОДИНЕ

Скупштина Удружења правника Правног факултета Универзитета у Нишу одржана је 14. 05. 2021. године  на Правном факултету. Седница је одржана у амфитеатру Правног факултета уз поштовање прописаних мера заштите од ковида 19, у присуству 54 члана.

Седницу је отворио проф. др Горан Обрадовић декан Правног факултета.

Поздравио је присутне и упознао их са тим да је ову Скупштину припремила радна група коју су чинили: Горан Обрадовић, Миодраг Живковић, Дракча Илић, Љубивоје Славковић и Радомир Јоцић. Затим је упознао скуп са тим да Удружење основано 2004. године.

Седницом је руководило радно председништво у саставу:  Проф. др Горан Обрадовић, председавајући (до избора председника Скупштине Удружења),  Проф. др Невена Петрушић, Симеон Ристић,  Радомир Јоцић и Дракча Илић.

На седници су донете следеће одлуке:

– Одлука о усвајању Статута Удружења правника Правног факултета Универзитета у Нишу

– Одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине Удружења правника Правног факултета Универзитета у Нишу

– Одлуке о избору:

  1. Председника Скупштине Удружења правника Правног факултета: – проф. др Невена Петрушић
  2. Заменика председника Скупштине Удружења правника: – Србољуб Стефановић из Београда.
  3. Председника – заступника Удружења правника: Љубивоје Славковић а за његовог заменика проф. др Мирослав Лазић
  4. Управног одбора Удружења правника Правног факултет: Декан факултета – по функцији, проф. др Горан Обрадовић, Ераковић Ана, Др Стојановић Стефан, Видановић Јасмина, Џаковић Светлана, Милошевић Ненад, Станковић Мирослав, Макић Михајло, Петровић Богољуб, Јоцић Радомир и Илић Дракча.
  5. Заменика чланова Управног одбора: Паповић Олгица, Вучковић Радица, Јовановић Драгица, Дамњановић Радмила, Михајловић Вељко, Красић Андрија, Раденковић Душан и Јовановић Сандра
  6. Чланова Надзорног одбора: Барац Снежана, Митровић Зорица и  Павловић Зоран.
  7. Заменика чланова Надзорног одбора: Брндушојевић Александар, Митић Зоран и Мадић Зорица.

О публикацији Фотомонографија „ГОДИНЕ НЕЗАБОРАВА“ говорио је Радомир Јоцић док је истовремено излагање о публикацији пратио „видеобим“.