УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ПРВА ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА

Након одржане седнице Скупштине Удружења правника Правног факултета Универзитета у Нишу 14. 05. 2021. године (истог дана)  одржана је и прва заједничка седница Управног одбора и Надзорног одбора Удружења.

На овој седници, којој је присуствовао и председник Удружења Љубивоје Славковић, извршено је конституисање ових органа избором председника и заменика председника Управног одбора и Надзорног одбора.

Том приликом за председника Управног одбора Удружења изабран је Дракча Илић а за заменика председника Радомир Јоцић.

За председника Надзорног одбора Удружења избрана је Снежана Барац а за њеног заменика Александар Брндушојевић.