УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ДРУГА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА

Друга седница Удружења правника Правног факултета Универзитета у Нишу одржана је 10. 06. 2021. године на Правном факултету у Нишу.

На другој седнициУправног одбора Удружења донете су одлуке:

– Одлука о усвајању Пословника о раду Управног одбора

– Одлука о усваиању Програма рада Удружења

– Одлука о пријему нових чланова Удружења

– Одлука о избору секретара  Управног одбора (изабрана Радица Вучковић).