УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ТРЕЋА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА

Трећа седница Управног одбора Удружења правника правног факултета одржана је 30. 08. 2021. године на Правном факултету у Нишу.

На седници је донета одлука о одржавању Традиционалног Сусрета правника Правног факултета Универзитета у Нишу за 10, 11. и 12 септембар 2021. године у Пожаревцу.

Сусрети ће се одржати по програму организационог одбора а за  групу која полази из Ниша задужен је Дракча Илић.

Присутни су упознати са тим да је отворен сајт Удружења: https://app.prafak.ni.ac.rs.