УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА

Седница је одржана на Правном факултету у Нишу дана 26. 01. 2022.године.

На седници је одлучено о следећем:

– Донета је одлука да се за члана Управног одбора кооптира Андреја Красић (уместо преминулог Стефана Стојановића). Због епидемиолошке ситуације, да се покуша изјашњавање чланова скупштиве о томе електронским путем.

– Поднет је извештај о Сусретима правника одржаним у Пожаревцу  10, 11. и 12. септембра 2021. године.

– Примљени су нови чланови Удружења.

– Овлашћен је председник Удружења да преко лиценциране Агенције за књиговодство изврши формалности око завршног рачуна Удружења (иако званичних трансакција прилива и одлива средстава није било).

– О активностима Удружења у наредном периоду, уважавајући то да се налазимо у току трајања пандемије ковида) закључено је: 1. Да се покуша израда „пројекта“ који би имао за циљ истраживање о томе где се запошљавају правници по завршетку струдија.  За истраживање би се, по могућности, ангажовала и средства локалне самоуправе уз укључивање студената Правног факултета.  2. Да се лист „Правник“ који је имао много издања после првог изласка 1974. године, а последњих 5 година није излазио изда поново у организацији садашњег Савеза студената Правног факултета. 3. Да се почев од  2022. године организује сусрет јубилараца правника Правног факултета у Нишу. 4. Одређује се дан у недељи – среда, када би се организовало виђење и договор правника на Правном факултету у Нишу у периоду од 12 до 14 часова у просторији коју нам је омогућио Правни факултет у Нишу.