УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

РАДНИ САСТАНАК ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА И ПРЕДСТАВНИКА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Састанци су одржани 19.01.2022. и 17.02.2022. године. Састанцима су поред чланова Управног одбора Удружења и председника Удружења, присуствовали: Милица Здравковић – студент продекан Правног факултета, Немања Петковић председник Студентског парламента Правног факултета, Марко Ћирић заменик председника Студентског парламента и Ђорђе Петровић председник Студентског парламента Универзитета у Нишу.

Договорено је покретање издавања наредног броја листа „Правник“ за дан Правног факултета с тим да део простора у листу буде покривен прилозима чланова Удружења.