УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ЗАПИСНИК – Скупштина Удружења 29.09.2023. године

Почетак: 15h

Седницу отвара председник Скупштине др. Невена Петрушић

Отвара се редовна седница:

 1. Избор радног председништва: Вучковић Радица и Илић Г. Дракче

Записник: Душан Раденковић

Ристић Симеон– први дипломац са П.Ф. у Нишу, декан уручује поклон, а након тога уручује и председник удружења Љуба Славковић.

 

 1. Извештај о раду: Љ. Славковић -председник Удружења

– монографија

– сарадња са деканатом

-сусрети правника-евалуација и најава сусрета у Иригу

-сарадња са коморама и органима

-организовање трибина

-поздравни говор

 

 1. Извештај председнице Надзорног одбора – Финансијски извештај -Завршни извештај сачињен.

 

Отвара се дискусија:

 

Зоран Павловић: Захвалност на досадашњем руководству.

Дракча Илић: Захвалност деканату, председници Скупштине, председнику савета ПФ.-проф. Лазићу,

манифестације и издаваштво

активности тренутног руководства

контакт са организацијама

 

Радна тела:

 1. Организовање сусрета
 2. Издаваштво
 3. Праћење прописа

Једногласно усвојена оба извштаја

 

 1. Избор носиоца функција:

-Предлог за Председника Удружења

Љ. Славковић предлаже Зорана Павловића. Дракча Илић подржава предлог.

 

Једногласно усвојен предлог-Зоран Павловић изабран за председника Удружења

 

-Предлог за заменика председника -Дарко Димовски

 

Једногласно усвојен предлог-Дарко Димовски

 

-Предлог за чланове управног одбора -Дракча Илић саопштава:

 1. Милошевић Ненад
 2. Ераковић Ана
 3. Сандра Јовановић
 4. Раденковић Душан
 5. Владимир Младеновић
 6. Дамир Бранковић
 7. Јелена Игњатовић Пејчић
 8. Зоран Пешић
 9. Соколовић Весна

Заменици Извршног одбора:

 1. Чечевић Ненад
 2. Лазар Стефановић
 3. Немања Живковић
 4. Драган Ђорђевић
 5. Тијана Миленковић
 6. Милош Јовић
 7. Марија Стевановић Вељковић
 8. Јелена Радовић

Надзорни одбор:

 1. Димитрије Андрејић
 2. Кристина Стајић
 3. Снежана Барац

 

Председник Скупштине: Проф. Лазић Мирослав

Заменик: Тихомир Крстић

Председник удружења Зоран Поповић- пригодан говор

Председник затвара седницу.

 

Записник водио: Душан Раденковић