УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА НИШ ОДРЖАНЕ ДАНА 09.03.2023. ГОДИНЕ У НИШУ

Једанаеста седница Управног одбора Удружења правника Правног факултетa,  Универзитета у Нишу је одржана дана 09.03.2022. године, у сали за седнице Правног

факултета,  у  Нишу, у присуству 8 (осам) чланова управног одбора.

 

На помeнутој седници расправљало се о следећим тачкама дневног реда:

  1. Уводно излагање, Дакча Илића са освртом на девету и десету седницу Управног одбора и једногласним усвајањем записника са истих. Нарочита захвалност се упућује

колегиници Ружици Стојилковић, из Беле Паланке, домаћину девете свечане седнице одржане у Белој Паланци посвећене дану оснивања удружења дана 31.01.2004. године.

 

  1. Организовање трибине „АГРЕСИЈА НАТО НА СРЈ – ВОЈНИ, МЕЂУНАРОДНО – ПРАВНИ АСПЕКТ И ПОСЛЕДИЦЕ АГРЕСИЈЕ“- известилац Радомир Јоцић.

Трибина ће бити одржана дана 22.03.2023. године у 18:00 часова у великој сали Универзитета у Нишу (Универзитетски трг 2). На трибини ће говорити генерал Владимир

Лазаревић са освртом на војни аспект агресије, професор др Небојша Раичевић о међународноправном аспекту и генерал Слободан Петковић о последицама агресије.

Одлука о реализацији трибине донета једногласно.

 

  1. Традиционални сусрети генерација студената Правног факултета у Нишу-известилац Јасна Крстић

Овогодишњи традиционални сусрету генерација студената Правног факултета у Нишу одржаће се у Књажевцу у периоду од 12-14. маја. Организациони одбор овогодишњих сусрета чине Дракча Илић, Јасна Крстић, Гордана Раденковић, Зоран Богдановић. Планира се да се израде панфлети са таксативно назначеним активностима свакога дана дружења, која ће члановима удружења бити достављено путем поште или преко дружтвених мрежа.

 

  1. Разно

Приступницу за пријем у чланство Удружења поднели су Столе Прокоповић и Маријана Јовановић. Донета је једногласна одлука о пријему у чланство.