УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ЗАПИСНИК СА ДВАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

У Нишу, дана 24.04.2023. године, одржана је дванаеста седница управног одбора Удружења правника Правног факултета у Нишу.

Седници је присуствовало 6 чланова управног одбора.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са једанаесте седнице;
  2. Извештај са одржане трибине Агресија НАТО на СРЈ, међународно-правни и војни аспект и последице;
  3. Сусрет правника у Књажевцу;
  4. Текућа питања.

На седници је једногласно усвојен предложени дневни ред.

Прва тачка дневног реда:

Известилац Дракча Илић.

Једногласно је донета Одлука о усвајању записника са једанаесте седнице.

Друга тачка дневног реда:

Известилац Радомир Јоцић

Трибина је прошла одлично. Сала је била пуна. Одржан је састанак са представницима Клуба генерала, а везано за публикацију у којој би се у писаном облику нашла излагања са трибине. Сврха публикације је подсећање и едукација младих. Декан факултета Небојша Раичевић: могућа је помоћ факултета око техничког сређивања. Лекторе факултет нема. Што се тиче финансијске помоћи, за публикације и факултет тражи спонзоре.

Предложено да текстови буду ауторизовани.

У дискусији по овој тачки дневног реда учествовали су: Љуба Славковић и Дракча Илић, Оцена о трибини као и свих говорника, одлична. Велика ствар је што је присуствовала и млађа генерација. Биле су обавештене 4 гимназије и Правно пословна школа, као и студенти са факултета. Одржавање ове трибине је највећи успех од 2021. год.

Једногласно усвојена одлука о формирању уредништва за публикацију радова испред Удружења правника Правног факултета у Нишу и за чланове изабрани Радомир Јоцић и Ненад Милошевић.

Трећа тачка дневног реда:

Известилац Дракча Илић.

Одзив је добар. До сада се укупно пријавило 64. За превоз се јавило 40, а својим превозом 24. Још има слободних места за превоз и ноћење. Да се позову проф. Горан Обрадовић и проф. Мирослав Лазић, као и сарадници декана. Ово је 21. град који обилазимо у Србији.

Поставља се питање како привући младе да се активирају. Да ли да на одговорнe функције бирамо младе?

Четврта тачка дневног реда:

Пријем нових чланова.

Једногласно донета Одлука о пријему нових чланова са данашњим датумом (24.04.2023. године).

Завршни рачун Удружења је предат АПР-у.

Истичу две године од формирања скупштине удружења. Потребно је одредити датум одржавања скупштине.

Предложено је да се на правном факултету одржи округли сто са темом како и на који начин да се јавни сектор трансформише. Предлог дао Љуба Славковић. Декан факултета предлаже да би учесник могао бити проф. Предраг Цветковић, али да се о томе договарамо након дана факултета, одн. 18.05.2023. године.